Algemene Leden Vergadering 20 maart + mededelingen namens bestuur

Beste leden van TV Leuth, We nodigen alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. Graag tot 20 maart 20.00 kantine TV Leuth. Opening banenDe mannen van de onderhoudscommissie zijn druk bezig met het klaarmaken van de banen. De wedstrijdcommissie heeft inmiddels een voorstel gedaan voor het inspelen van de banen, namelijk op 22 maart in […]

Mededeling: Winterstop, algemene ledenvergadering en opzoek naar voorzitter

-Vanwege de vorst en de winterperiode zijn de banen vanaf heden niet meer bespeelbaar. Indien het weer het toelaat zal het seizoen rond half/eind maart weer van start gaan. -De Algemene Ledenvergadering zal op 20 maart plaatsvinden, nadere info volgt nog. -Ondertussen zijn we nog steeds zeer dringend op zoek naar een voorzitter. Ben je […]

Belangrijk nieuws; Covid maatregelen vanaf september 2020

Beste (zomer)leden, Hieronder hebben wij een recent bericht vanuit de Gemeente gevoegd waarin nogmaals wordt gewezen op de maatregelen die zijn opgelegd om de gevolgen van Corona te voorkomen of beperken. Los van het feit dat niet valt uit te sluiten dat er zo nu en dan controles bij ons plaatsvinden om na te gaan […]

Tijdelijk aanpassing loop- en fietsroute i.v.m. eikenprocessierups

Eiken processie rups - bron groenkennisnet.nl

Beste leden, Recent heeft iemand ons gewezen op een web van de eikenprocessierups in de eikenboom (op de grond van de Gemeente) achter onze container. We hebben de Gemeente hierover ingelicht en zekerheidshalve enige ruimte om deze boom op ons terrein tijdelijk met rood-wit lint afgezet. Hierdoor zal de voorgestelde loop- en fietsroute vanwege de […]

Belangrijk nieuws; nieuwe corona regels omtrent tennissen per mei 2020

Beste leden, Als bestuur van een tennisvereniging “stil zitten” tijdens de Corona-periode blijkt niet mogelijk, maar zolang dat ziet op positieve ontwikkelingen vergt dat minder energie. Recent hebben we met name voor de volwassen en oudere jeugdleden afstemmingen met de Gemeente bereikt, waarbij ook het dubbelspelen op onze banen onder voorwaarden is goedgekeurd. Het volgende […]

Tennisvereniging activiteiten opgeschort

Beste leden, Het zal voor eenieder van jullie waarschijnlijk niet vreemd zijn als wij jullie melden dat wij vanwege de besluitvorming vanuit Den Haag (vanuit RIVM-adviezen) in het kader van het coronavirus moeten besluiten alle activiteiten (waaronder competitiewedstrijden en trainingen) op onze sportaccommodatie tot 1 juni a.s. niet door te laten gaan. Op dit moment […]