Belangrijk nieuws; nieuwe corona regels omtrent tennissen per mei 2020

Beste leden,

Als bestuur van een tennisvereniging “stil zitten” tijdens de Corona-periode blijkt niet mogelijk, maar zolang dat ziet op positieve ontwikkelingen vergt dat minder energie.
Recent hebben we met name voor de volwassen en oudere jeugdleden afstemmingen met de Gemeente bereikt, waarbij ook het dubbelspelen op onze banen onder voorwaarden is goedgekeurd.

Het volgende is daarbij afgesproken:

 • Het dubbelen (2 tegen 2) tussen onze volwassen leden mag vooralsnog niet tijdens (georganiseerde) wedstrijden, maar wel tijdens trainingen met een ervaren trainer of tijdens recreatieve partijen waarbij een coördinator op onze accommodatie aanwezig is. Daarnaast dienen de volwassen deelnemers uiteraard ook zelf op verstandige/verantwoorde wijze de tennissport te beoefenen.
 • Jeugdleden tussen 13 en 17 jaar mogen conform het met de Gemeente afgestemde aanmeldingsformulier op onze accommodatie tennissen, waarbij dringend zal worden verzocht te “enkelen” (1 tegen 1).
 • Dubbelen is wel mogelijk tijdens een training of indien er een coördinator op onze accommodatie aanwezig is.

 

Op onze tennisbanen mag door voormelde leden worden getennist in het enkelspel. Dubbelspel is alleen toegestaan tijdens trainingen of als er een coördinator aanwezig is!

Coördinator

De rol van de coördinator is niet die van ‘politie’ maar hij/zij dient extra aandacht te besteden aan het volgen van de bekende voorwaarden zoals de 1,5mtr afstand door alle spelers, dat de loop-/fietsroute wordt gevolgd en eventuele bezoekers op onze accommodatie te verzoeken deze (helaas, maar vanwege de maatregelen) weer te verlaten.

De coördinator zal zelf op dat moment niet tennissen en een zichtbaar hesje draagt (dit kan bijvoorbeeld een veiligheidshesje zijn dat eenieder ook in de auto moet hebben). Uiteraard kan er dat betreffende dagdeel tussentijds gerouleerd worden in de functie van coördinator, zodat iedereen dat dagdeel (ochtend, middag of avond) tennist maar soms ook bijvoorbeeld een half uurtje als coördinator fungeert.
Alleen in de situatie dat de groep bestaat uit 4 spelers/speelsters dan kan de coördinator (met hesje) als één van deze vier wel deelnemen aan het dubbelspel.

Zijn er meer dan 4 spelers/speelsters op onze banen, dan:

 • Kan er op meerdere banen gedubbeld worden als er een coördinator is die zelf niet tennist (tussentijds kan gerouleerd worden in functie van coördinator) óf;
 • slechts op één baan worden gedubbeld (met de coördinator als één van de 4 spelers) en op de andere banen in het enkelspel worden getennist óf;
 • op alle 3 de banen worden getennist in het enkelspel (zonder coördinator).

Periodiek zal door ons als bestuur de accommodatie ook worden bezocht om te controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden (ondanks alle mailberichten mededelingen aan toegangshek, etc. over wie toegang hebben tot onze accommodatie en onder welke voorwaarden).

LET OP!

Wij verwachten dat al onze leden zich aan voormelde afspraken en bekende maatregelen houden, aangezien het bijdraagt aan het beperken of voorkomen van het risico op verspreiding van het coronavirus. Denk daarbij ook aan de looproute (om de kantine – tegen de klok in) en fietsroute (naar stalling bij de tennismuur en zelfde weg weer terug).

Blijkt dat men zich er toch niet aan houdt, dan bestaat – naast het risico op een boete (die wij als vereniging uiteraard op de betreffende persoon/personen zullen verhalen) – het risico dat de maatregelen zullen worden aangescherpt en er minder of zelfs niet meer op onze accommodatie getennist kan worden.

Ter aanvulling op boven vermelde bericht nog de volgende belangrijke voorwaarden bij het gebruik van de accommodatie vanaf 11 mei a.s.:

 • Bijgevoegd de fiets en/of looproute bij aankomst op of vertrek van onze accommodatie (looprichting is om de kantine – tegen de klok in) en de plek waar de fietsen gestald moeten worden;
 • De volgende dagdelen zijn vaste gereserveerde momenten voor bepaalde groepen leden:
  • Maandagavond Trainingsavond voor daarvoor aangemelde leden;
  • Dinsdagochtend Seniorentennis (65+-ers)
  • Dinsdagavond Herenavond
  • Woensdagmiddag Jeugdleden (tot 18 jaar)
  • Donderdagochtend Seniorentennis (65+)
  • Donderdagavond Damesavond
  • Zaterdagochtend Jeugdleden (tot 18 jaar)

Voor zowel de heren- als de damesgroep bestaat er een app-groep waarin dient te worden gecommuniceerd wie, op welk tijdstip en op welke baan wenst te tennissen.De herenappgroep wordt mede beheert door Thaddé van Ophuisen (0638519455) en de damesappgroep door Anne-Marie

De andere dagdelen (ochtend, middag en/of avond) zijn de banen voor alle leden beschikbaar, maar (Let op!) als alle 3 de gravelbanen bezet zijn verzoeken wij je niet op de accommodatie te blijven maar weer terug naar huis te gaan. Wel kan kort met gebruikers van één van de banen worden afgesproken, wanneer de baan wel weer beschikbaar is voor de bezoeker(s).

Zijn er vragen naar aanleiding van voormelde, dan kan je hierover contact opnemen met Raymond Hietveld (06-46242194 of voorzitter@tvleuth.nl).

Met vriendelijke groet,

Namens T.V. Leuth,

Raymond Hietveld
(voorzitter)

Facebook
Twitter
LinkedIn