Lid worden

Fijn dat je belangstelling hebt voor onze tennisvereniging!

We hebben momenteel de volgende lidmaatschapsvormen:

  • Senior lidmaatschap
  • Junior lidmaatschap
  • Midzomer lidmaatschap

Senior lidmaatschappen

Als nieuw lid betaal je in je eerste jaar de contributie naar rato van het aantal maanden tot het einde van het lopende contributiejaar. Deze berekening is uitsluitend van toepassing op de contributies die vermeld zijn bij de senior- en junior lidmaatschappen en niet bij andere lidmaatschappen.

Na dit eerste jaar ben je gewoon lid, tot het moment van opzeggen.

  • Senior (18 en ouder): € 115,- 

Junior lidmaatschappen

Ook bij TV Leuth kunnen wij ons vinden in de slogan “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. De jeugdcommissie probeert het de jeugd op en rond de tennisbanen naar hun zin te maken. Er zijn gezelligheids toernooien binnen de eigen vereniging. Zijn beide ouders lid, dan is een lidmaatschap voor een jeugdlid tot 18 jaar geheel gratis!

Na dit eerste jaar ben je gewoon lid, tot het moment van opzeggen.

  • Junior-gezin (tot en met 17 jaar en beide ouders lid): € 0,-
  • Junior (tot en met 17 jaar): € 10,-

Midzomer Lidmaatschappen

Onze Midzomer lidmaatschappen zijn de ideale oplossing om goed de zomer door te komen. Kennen andere sporten vaak een zomerstop en ben jij de actieveling die graag wel blijft bewegen in de zomer, dan is dit lidmaatschap de oplossing voor jou. Het Midzomer lidmaatschap loopt van 1 april tot  1 oktober dus speel je 6 maanden lang tennis voor een laag bedrag. Het lidmaatschap stopt automatisch na deze zes maanden. Het lidmaatschap zal in 1 keer worden geïncasseerd na inschrijving.

  • Senior (18 jaar en ouder): € 50,-
  • Junior (tot en met 17 jaar): € 10,-

Inschrijven online

Wil je inschrijven op een of meer van de aangeboden lidmaatschappen? Leuk!
Klik op de onderstaande groene button, vul het formulier volledig in en klik uiteindelijk onderaan op “inschrijven”. Rechts naast het formulier staat nog aanvullende informatie die je eerst moet lezen, voor het formulier in te vullen.

Betaling contributie

De reguliere contributie wordt door onze penningmeester in 1 termijn automatisch geïncasseerd. De data waarop de automatische incasso plaatsvindt is ongeveer rond 1 april. Dit geldt niet voor het Midzomer lidmaatschap. Deze wordt namelijk in 1 keer geïncasseerd bij inschrijving.

Blijft een lid bij betaling van contributie in gebreke of is afschrijving niet mogelijk, dan ontvang je eenmalig een aanmaning. Wordt daarna nog niet voldaan, dan word je uitgesloten van deelname aan verenigingsactiviteiten. Staat na afloop van een seizoen nog een schuld open, dan dien je deze te voldoen samen met het volledige bedrag aan contributie ineens over het nieuwe jaar.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor het einde van het verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Opzegging dient per mail te gebeuren bij het secretariaat:

Janneke van Ophuisen-Driessen, secretariaat@tvleuth.nl

Vragen?
Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan kun je terecht bij de ledenadministratie:

Janneke van Ophuisen-Driessen ledenadministratie@tvleuth.nl