Lidmaatschap

Naast onze reguliere lidmaatschap hebben wij ook de mogelijkheid voor een eenmalige kennismaking met onze vereniging middels een zomerpas. De reguliere contributie wordt gesplitst in senioren en jeugd.

Reguliere contributie

Senioren (vanaf 18 jaar) betalen een contributie van ad € 115,00 per jaar.

Jeugdleden (t/m 17 jaar) betalen een contributie van €10, welke wordt verminderd naar nihil (€ 0) indien minimaal één ouder of verzorger in datzelfde jaar ook lid is van onze vereniging.

Zomerlidmaatschap

Geinteresseerden (vanaf 18 jaar) kunnen voor een kennismaking met de tennissport en met onze vereniging, éénmalig gebruik maken van ons zomerlidmaatschap ad € 50,00, waarvoor u van mei tot en met september van een kalenderjaar de mogelijkheid heeft op één van onze gravelbanen te tennissen.

Inschrijven

Indien u gebruik wenst te maken van ons zomerlidmaatschap of lid wenst te worden van onze vereniging, verzoeken wij u voor onze (leden)administratie de gegevens in te vullen op het lidmaatschapformulier. Deze kunt u hieronder downloaden. Het ingevulde formulier kunt u bij ons afgeven of in de bus doen (2 adressen in Leuth). Dan zorgen wij voor de rest. Alvast bedankt!

Bij verdere vragen en/of opmerkingen over uw aanmelding of lidmaatschap, verzoeken wij u contact op te nemen met onze secretaris (zie “Contact”).