Home » Lidmaatschap

Lid worden?
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom binnen onze tennisvereniging.
Als u lid wilt worden, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.


Aanmelding Lidmaatschap
Dit
geschied via een aanmeldingsformulier. Download aanmeldingsformulier

De Contributie. 

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld.
De contributie voor 2011:

  • Senior € 97,75
  • Junior € 51,75

Betaling
De jaarlijkse contributie verloopt bij voorkeur via een automatische incasso.
Deze wordt in maart van het lopende verenigingsjaar afgeschreven van uw rekening
.

Leden van wie wij geen automatische incasso opdracht
hebben, worden verzocht om voor 1 maart het verschuldigde bedrag over te
maken aan TV Leuth.
Bankrekening nr.: 12.83.11.290.
Belangrijk: Vermeldt uw voornaam en achternaam, zodat de penningmeester weet wie er heeft betaald. Indien u voor 1 april niet voldoet
aan uw financiële verplichting zijn wij gerechtigd u een administratieve boete te berekenen van €10,=.

Kortingen

Opzegging Lidmaatschap.
Geschiedt schriftelijk of per E-mail aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie:
Stephanie Engelen,
Kerkplein 16,
6578 AN Leuth,
Telefoon 024-6633436,
E-mail:ledenadministratie@tvleuth.nl

Prijs lidmaatschap:  
Lidmaatschap per jaar senior# € 97,75,=/ jaar/pp
Lidmaatschap per jaar junior## € 51,75 jaar/pp
Vakantielid (TVL-pasje) € 25,= maand juli en augustus (à contant) 
Introductielid (TVL-dagpasje) € 5,= per dag afhangregels volgen (à contant) 
Slapend lid (door ziekte of zwangerschap) Let op*)1 € 15,= (KNLTB kosten dekkend) 
Stille leden € 25,= per jaar. Stille leden blijven lid van TVL, worden niet aangemeld bij KNLTB, hebben geen speelrechten.
# Senioren:
degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de 17-jarige leeftijd
hebben bereikt.
## Junioren: zijn leden die op de eerste januari van het lopende verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt!
 
Kortingen:  

Er kan slechts van een soort korting gebruik worden gemaakt, combinaties van kortingen zijn dus niet
mogelijk.

Nieuw lid! die zich na april, lopende het jaar aanmeldt eenmalig! € 10,=/maand  Let op *)2
3e gezinslid (mits junior) € 10,=/jaar  
4e gezinslid (mits junior) € 15,=/jaar  
5e gezinslid of meer (mits junior) € 20,=/jaar  
Uitwonend senior student € 25,= jaarlijks kopie studentenkaart
opsturen aan ledenadministratie!
€ 69,=
Uitwonend junior student € 15,= jaarlijks kopie studentenkaart
opsturen aan ledenadministratie!
€ 35,=
Betaling per incasso heeft
nadrukkelijk voorkeur!
Eenmaal getekend voor incasso betekent, dat de financiële verplichting
t.a.v. de TVL worden verzorgd. U kunt binnen 30 dagen de automatische
incasso intrekken.
*)1 Dit kan
alleen als een dergelijke situatie al voor 1 april van enig jaar bestaat
en na overleg met het bestuur. Als een dergelijke situatie ontstaat gedurende
het seizoen wordt geen teruggaaf van contributie verleend.
*)2 Per volledig
verstreken maand in de periode 1 april – 31 december wordt 10 euro
p.m. korting verleend aan senioren, voor junioren 5 euro p.m
In alle gevallen waarin
onduidelijkheid bestaat over bovenstaande lidmaatschapskosten of waarin
dit schrijven niet voorziet, beslist het bestuur.