Home » Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat bij een volledige bezetting uit 5 bestuursleden. (i.p.v. de oorspronkelijke 7 – deze aanpassing in bestuursaantal was vorige ALV in 2014 besloten).
Zij vergadert (max. 120 min.) 6-8 keer per jaar z.n. vaker,
waaronder één maal per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV).
Een bestuursfunctie wordt aangegaan voor de duur van drie jaar.
Op toerbeurt verlaten ieder jaar, 2 leden het bestuur. Zij kunnen zichzelf
opnieuw herkiesbaar stellen.
In de ALV wordt bepaald of bestuurleden worden aangenomen voor een volgende periode.


Minimaal 7 leden kunnen schriftelijk een tegenkandidaat aandragen 14 dagen
voor aanvang van de ALV, bij het dagelijks bestuur.
Statuten en huishoudelijk reglement.

U kunt zich aanmelden als bestuur- commissielid bij: voorzitter@tvleuth.nl

Bestuur: Naam: Portefeuille: E mail naar: Telefoon:
Voorzitter Raymond Hietveld beheer tennisbanen/park voorzitter@tvleuth.nl 024-6633468
Secretaris Karin Klomberg Nieuwsvoorziening secretaris@tvleuth.nl 024-6631648
Penningmeester Anne-Marie Spann wedstrijd penningmeester@tvleuth.nl 06-15401200
Kantinezaken Astrid van Baal beheer clubhuis 024-6843978
Algemene zaken Stef Bruns o.a. Jeugdzaken t06-20152483