Home » Competitie

Competitie Allerlei

Competitie informatie Er zijn 4 soorten competities:

 • De HOOG-LAAG competitie:
  dit is een prima opstart voor diegenen die nog weinig of geen competitie-ervaring
  hebben en een speelsterkte hebben van de cat. 8 of 9. Gespeeld wordt
  op de maandagavond en zoals de naam al zegt, in de regio, dus van Millingen
  tot Groesbeek. Er wordt uitsluitend gedubbeld. Duur: plusminus 7 weken.
  Periode: voorjaar.
 • De ZOMERAVONDCOMPETITIE:
  wordt gespeeld op de woensdagavonden, dames en dubbel en die meer geschikt
  is voor de wat meer ervaren liefhebbers met een speelsterkte van cat.
  6, cat. 7, evt. cat. 8.
 • KNLTB COMPETITIES: voor
  wedstrijdspelers, op de dinsdag/donderdag, de zaterdag en de zondag.
  Echte harde richtlijnen voor deelname en indeling zijn er niet, je kunt
  je opgeven voor de competitie die je het meest aanspreekt. In goed overleg
  komen we tot een goede indeling.
  De verenigingscompetitieleiders bekijken alle aanmeldingen en buigen
  zich hierover, samen met de vertegenwoordiger uit het bestuur.
 • Najaarscompetitie: Deze bestaat uit zaterdag 18+, maandag 50+, en zondag voor de jeugd.Lees verder.

Voorjaarscompetitie

Er zijn verschillende competitiesoorten voor regio en districten. Klik hier om je te informeren.

 

Speeldata/speeltijden.

Zaterdagen: 3,10,17,24 april,8,15,29 mei
Inhaaldagen: 1,22 mei.
Inhalen zaterdag: vóór de eerstvolgende competitiedag en anders op of voor de eerstvolgende inhaaldag.

Aanvang van alle wedstrijden:

– voor de Junioren: 9.00 uur
– voor de herenteams: tussen 10.30 en 13.30 uur *
– voor de dames en gemengde teams: tussen 12.00 en 13.30 uur *

* thuisspelende vereniging bepaalt en publiceert de tijden op MijnKNLTB. Bezoekende team checkt daar de tijden.

In onderling overleg mag eerder maar niet op een later tijdstip gestart worden. Aanvang van alle wedstrijden: tussen 9.00 en 12.00 uur.

Woensdagen: De data voor de woensdagcompetitie zijn nog niet bekend. Meestal start deze medio mei en speel je eind juni de laatste wedstrijd.

Terugtrekken van een ingeschreven team. lees verder….

Klik hier voor Inschrijven


KNLTB Najaarscompetitie 2010

IN HET NAJAAR COMPETITIESPELEN OP ZATERDAGIETS VOOR JOU?

Speeldagen: Zaterdagmiddagen,  start tussen 10.30 en 13.30 uur.

Speeldata: 18 en 25 september,
2, 9 en 16 oktober 2010. Bij poules van vier ook nog 23 oktober.

TV Leuth kan maximaal 6 teams opgeven als er

 • drie teams om 10.30 uur
 • drie teams om 13.30 uur beginnen.

De thuisspelende ploeg bepaalt de aanvangstijd.
De VCL geeft deze tijden door aan de KNLTB.
Als alle teams om bijv. 10.30 willen starten mag TV Leuth maximaal 4  teams opgeven.

Samenstelling teams:  Gemengd / Heren / Dames
Categorie 5/6/7 of Categorie 7/8/9

Aantal partijen per wedstrijd:

 • Gemengd: 1 damesdubbel, 1
  herendubbel, 2 gemengd dubbel
 • Heren: 4 herendubbel
 • Dames: 4 damesdubbel

Kosten:
Per team € 27,=.+ ballen + koffiegeld.

OPGAVE UITERLIJK 28 mei 2010


Terugtrekken
van een ingeschreven team!

Indien de terugtrekking voor 1 februari van het jaar plaatsvindt geldt een boete van
€ 113 per team, onverminderd de verplichting tot het betalen van het
inschrijfgeld. Indien de terugtrekking op of na 1 februari van het jaar plaatsvindt
geldt een boete van € 227 per team, onverminderd de verplichting tot
het betalen van het inschrijfgeld. Deze boeteregeling zal strikt worden gehanteerd.


RESERVESPELERS 2009
Een aantal leden melden zich als RESERVE.
Zit je omhoog of mis je onverhoopt een teamlid voor een bepaalde datum,
schroom niet één van onderstaande leden te bellen: ??

Belangrijk hierbij is dat je niet zo maar een invaller mee kunt nemen
(bij de KLNTB-competitie). Dit hangt af van de “rating” van
de invaller, met andere woorden, als zijn niveau afwijkt van diegene waar
hij voor invalt, kan dit een probleem zijn. Hier moet dan een speciale
rekenmethode op worden toegepast om te kijken of dat kan (en moet in verhouding
staan tot de andere opgegeven teams bij de bond). Wij verzoeken dit even
te overleggen met eén van ons zodat TV Leuth niet “in de out” gaat hiermee.
Bij de competitiestukken voegen wij een ratingoverzicht toe zodat je
zelf ook kunt zien wat de mogelijkheden zijn.

Vermoedelijk begin maart ontvangen wij de
competitiespullen van de KLNTB. Daarna maken wij voor alle teams setjes
klaar en brengen dat naar de aanvoerders. Heb je vragen of opmerkingen?
Stuur een mail naar competitiecommissie@tvleuth.nl

Hartelijke groeten,
Sandra Brandwijk.


Enkele voorwaarden t.a.v. competitie

Afspraken samenstelling teams
Bij het vaststellen van de teams die deelnemen
aan de diverse competitievormen zal vanaf 2009 worden uitgegaan van de
volgende afspraken:

 1. Bij aanmelding genieten bestaande teams (die in het voorgaande jaar al aan een competitie hebben deelgenomen ) voorrang boven nieuwe teams die worden ingeschreven,
 2. Individuele aanmeldingen van leden die in het voorgaande jaar al een competitie hebben deelgenomen genieten voorrang boven andere aanmeldingen,
 3. Als de competitiecommissie/bestuur dat nodig achten kunnen teams zonodig worden samengesteld uit maximaal 5 spelers,
 4. Men kan in beginsel slechts worden opgesteld in een (1) team. Alleen als daartoe voldoende ruimte is kan in twee competitieteams worden meegespeeld,
 5. De competitiecommissie handelt bij het samenstellen van de teams volgens de hier vermelde afspraken. In alle andere gevallen zal beslist worden in overleg met het bestuur dat dan uiteindelijk de eindbeslissingen zal nemen.

Wijziging
Voor de gemengde competitie en de damescompetitie op zaterdag wordt de variabele aanvangstijd ingesteld. Deze is in principe 13.00 uur, maar de thuisspelende vereniging kan hiervan afwijken en deze bepalen tussen 12.00 en 13.00 uur. In onderling overleg mag eerder, doch niet op een later
tijdstip begonnen worden.

Een inschrijfformulier is toegevoegd. Aanmelden kan alleen schriftelijk en via de e-mail. Je geeft je individueel op of je geeft aan met wie je wilt gaan spelen. Wij houden zo veel als mogelijk
rekening met wensen voor teamindeling. De verenigingscompetieleiders behouden zich het recht voor om in overleg verschuivingen in de teamsamenstelling aan te brengen in het belang van de gehele club.

Kosten
Het deelnemersgeld bestaat uit inschrijfgeld, vergoeding van de ballen, en koffie bij thuiswedstrijden. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en hangt mede af van het aantal teamleden. Bij 4 spelers per team is dat rond €20 per persoon.

Wie zich aanmeldt is er ook!
De wedstrijddagen zijn beperkt tot 6 of 7. Er is rekening gehouden met de vrije weekeinden en feestdagen. Als je je opgeeft voor de competitie betekent dat jij je committeert aan de data en de geplande data reserveert. De ervaring leert dat het altijd lastig is om geschikte invallers te vinden.
Als een teamlid om wat voor reden dan ook uitvalt zorgt hij/zij zelf voor vervanging. Een oplossing kan zijn om meer spelers in een team op te nemen zodat afmeldingen opgevangen kunnen worden. De KNLTB bestraft het terugtrekken van een team uit de competitie met een boete van €227,=. Gelieve hier rekening mee te houden aangezien deze kosten worden verhaald op het zich terugtrekkende team! Bij calamiteiten beslist het bestuur.

Voor meer informatie neem contact op met één van ons.
De verenigingscompetitieleiders,

Sandra Branwijk


Uitslagen competitie-teams 2009

De eindstanden van de voorjaarscompetitie zijn opgemaakt en op internet gepubliceerd!

Via de poulezoeker http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=116 kunt
u door uitsluitend het verenigingsnummer in te geven een overzicht per
vereniging opvragen. Ons verenigingsnummer is 15362.

Of u volgt onderstaand scenario.

U kunt de eindstanden raadplegen via www.knltb.nl.

 • Ga naar www.knltb.nl;
 • Kies vervolgens in het snelmenu voor “Uitslagen&standen”;
 • Door hier het verenigingsnummer in te geven en eventueel de competitie
  kunt u alle poules van
  uw vereniging (in de betreffende competitie) in één overzicht
  downloaden;
  Voor de voorjaarscompetitie kiest u bij competitie: “Voorjaarscompetitie
  Midden Voorjaar 2009” en
  voor de woensdagmiddagcompetitie kiest u “Woensdag jeugd regio Midden
  Voorjaar 2009, deel 2”.