Home » Spelsituaties

11. Spelsituaties.

Hier volgen enkele spelsituaties die voor kunnen komen, en waar je als scheidsrechter of als speler de juiste beslissing moet nemen.

  • De geserveerde bal raakt een bal die in het servicevak ligt. Beslissing: doorspelen, tenzij het niet zeker is of er met de juiste bal wordt verder gespeeld: dan een "let" nemen.(Het is dus altijd het beste om ballen weg te halen die in het veld liggen.)
  • De geserveerde bal raakt de netpaal en komt in het goede servicevak. Beslissing: fout.
  • In een rally gaat de bal via de netpaal in het speelveld van de tegenstander. Beslissing: in een enkelspel fout, in een dubbelspel doorspelen.
  • Een speler die achter de baseline staat wordt in een rally getroffen door de bal. Beslissing: de speler die getroffen werd verliest het punt.
  • In een rally roept de scheidsrechter (of een speler) "uit", bedenkt zich en roept "oh nee, toch niet!". Beslissing: doorspelen, tenzij blijkt dat één der spelers er last van had: een "let" nemen.
  • Een speler haalt een korte bal maar kan niet meer stoppen en raakt het net. Beslissing: hij verliest het punt.
  • In een dubbelspel ziet de partner van de ontvanger dat de geserveerde bal uit zal gaan en vangt hem (met zijn racket) op. Beslissing: het punt is voor de serveerder.