Home » Service

7. Service (begin van het spel).

enkelspel dubbelspel

 • Voor de service moet de serveerder stil staan achter de baseline, tussen het middenmerk en de zijlijn.(Voor het enkelspel de zijlijn van het enkelspelveld, voor het dubbelspel de zijlijn van het dubbelspelveld.)
 • De serveerder mag tijdens de service niet met zijn voet de baseline of het speelveld raken (Dit mag pas als de bal geslagen, oftewel van het racket af is).
 • Voor het eerste punt van een game wordt vanaf rechts geserveerd. De bal moet diagonaal in het servicevak aan de andere kant van het net.
 • Voor het tweede punt wordt vanaf links geserveerd naar het andere servicevak. Voor het derde punt weer weer vanaf rechts, etc.
 • De serveerder mag niet serveren voordat de ontvanger klaar staat. Indien de ontvanger toch probeert terug te slaan wordt hij reglementair geacht klaar te staan.
 • De bal moet geslagen worden voordat hij de grond raakt. Een onderhandse service is dus toegestaan.
 • Bij een verkeerde opgooi is het toegestaan om de bal weer op te vangen of op de grond te laten stuiten.
 • Een slagbeweging geldt als een service. Een misslag is dus een foutieve service.
 • Een service is fout indien de bal buiten het goede servicevak geslagen wordt, of direkt een vaste hindernis raakt (uitgezonderd net, netband en nettrekband).
 • Een service moet over gedaan worden indien de bal via het net, de netband of de nettrekband in het goede servicevak komt (zie 8: "let").
 • Indien een "eerste service" fout is, heeft een speler nog recht op een "tweede service". Is deze ook fout dan verliest hij het punt ( zie 3: "dubbelfout").
 • Indien de service vanaf de verkeerde kant werd geslagen, blijven alle punten die gemaakt zijn geldig. Wel moet de fout meteen worden hersteld.

7a. Service-return.

 • Na iedere game wordt de serveerder ontvanger en de ontvanger serveerder.
 • De ontvanger mag (reglementair) gaan staan waar hij wil.
 • Indien de bal direkt tegen de ontvanger komt, of tegen iets wat hij vasthoudt, is het punt voor de serveerder (ook al zou de bal uitgegaan zijn).
 • Indien de ontvanger eigenlijk aan de beurt was om te serveren, moet de fout meteen worden hersteld. De reeds gemaakte punten blijven gelden.