Home » Puntverlies

3. Verlies van een punt.

Een speler verliest een punt indien:

 • hij twee keer achter elkaar een foutieve service slaat ("dubbelfout");
 • hij de bal twee keer laat stuiten voordat hij terug slaat ("tweemaal");
 • hij de bal in het net slaat (Als de bal via de netband in het goede speelveld komt: doorspelen);
 • hij de bal direkt tegen de grond of vaste hindernis buiten het speelveld slaat ("uit");
 • hij de bal meer dan één keer slaat (Twee keer raken in één vloeiende beweging is toegestaan);
 • hij geraakt wordt door de bal die in het spel is, ook al staat hij buiten het speelveld;
 • hijzelf of zijn racket het net raakt, terwijl de bal in het spel is ("netfout");
 • hij de bal volleert voordat deze over het net is gegaan;
 • hij de bal volleert en fout slaat, ook al stond hij buiten het speelveld;
 • hij een service als volley terug slaat;
 • hij zijn racket naar de bal gooit en deze raakt;
 • hij met zijn arm of racket over het net komt, terwijl de bal in het spel is.

Op de laatste regel zijn twee uitzonderingen:

 • In de uitzwaai van een slag mag je over het net komen;
 • Indien de bal door veel effect weer terugspringt over het net is het toegestaan om de bal voordat hij op de grond komt alsnog te raken met je racket.