Home » Buitenverlichtingreglement

 

Baanverlichting

Maak uw eigen speelveld tot een genot om te tennissen

Baanonderhoud:
Bestuur of beheerder kunnen het spelen onderbreken c.q. verbieden
als het weer, de baangesteldheid of onderhoud dat noodzakelijk maken.
Alvorens de baan te verlaten, dient men onderhoud te plegen in de vorm
van het vegen van de baan en z.n. sproeien. Veel vegen verdeeld het gravel
over het speelveld! Speel u spel niet op een droge baan maar sproei deze
van te voren zodat u hiervan zelf profiteert. Als u een gat in de baan
trapt moet u dit terstond herstellen. Maak het de mensen die na u komen
aantrekkelijk om te gaan spelen! Dus pleeg onderhoud.
Wij leden zijn samen verantwoordelijk voor het
in goede staat houden van het tennispark en alles wat zich daarop bevindt
zoals: banen, kleedkamers, kantine etc.
Wij verzoeken u dan ook, zoals het iedere goede burger betaamd, om ons
park schoon te houden en afval in de vuilnisbak te deponeren. Plaats
uw fiets in het fietsenrek en uw auto tussen de lijnen Laat zien dat
u uw rijvaardigheden beheerst.

Gebruik verlichting:
De baanverlichting kan worden ingeschakeld met een
sleutel. Deze kunt u lenen bij Geert Rutten. Als
u zelf over een sleutel van de baanverlichting wilt beschikken dan
kunt u deze verkrijgen bij. Voor deze sleutel moet u
tekenen en betaald u een borgsom. Uitgeschakelde verlichting kan pas
na 20 min. weer branden. Dit wordt automatisch geregeld. Als u de baan
verlaat vergewis u er dan van, dat de verlichting is uitgeschakeld,
door de sleutel geheel naar uit te hebben gedraaid (zie tekening). Dit
voorkomt dat de wederom ingeschakelde verlichting automatisch aanspringt.
In gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet of waarin onduidelijkheden
bestaan, beslist het bestuur.

Wees sportief ………. handel naar dit reglement
of in de geest van dit reglement !!

Het Bestuur
T.V.Leuth