Home » Afhangreglementen

 

Afhangreglement

afhangbord Reserveren banen: Leden kunnen een baan reserveren door de ledenpas op de gewenste tijd te schuiven op het reserveringsbord. Reserveren van banen
kan alleen als er op dat moment geen door de vereniging georganiseerde toernooien,
competities, racketavonden, tennislessen enz. worden gehouden. Indien mogelijk
zal geprobeerd worden 1 baan vrij te houden voor recreanten. Men dient de
eerste op dat moment vrije baan te reserveren. Als alle banen bezet zijn
dient men de eerstvolgend vrijkomende baan te reserveren. Men dient uiteraard
de eerstvolgende speeltijd te reserveren. De tijd tussen het moment van reserveren
en het begin van de gereserveerde speeltijd mag men wel benutten om te spelen,
maar als er andere leden komen die deze speeltijd alsnog willen reserveren
dan moet de baan weer worden vrijgemaakt. (vuistregel is dat beginnen met
spelen binnen 10 minuten na aanvang van de lopende speeltijd ook die speeltijd
wordt gereserveerd. Zijn er al 10 minuten verstreken dan kan de volgende
speeltijd worden gereserveerd.) Na reservering dient men wel op het tennispark
te blijven, zo niet dan is de reservering niet geldig. Leden die staan te
tennissen kunnen op dat moment niet alvast een volgende speeltijd reserveren.
Het staat alle leden vrij te kiezen voor enkelspel of voor dubbelspel.
Bij grote drukte is men niet verplicht om te dubbelen. Natuurlijk is het wel
sportief als men leden die lang moeten wachten uitnodigt om mee te spelen.
Men mag, als men al van een baan gebruik maakt, niet eerder dan na afloop
van die speeltijd, les of training, een volgende speeltijd reserveren. Het
staat jeugdspelers vrij ook gedurende de avonduren (na 19.00uur) te tennissen
met dien verstande, dat de jeugd op baan 1 en 2 voorrang verleent aan senioren
die willen spelen. Als er activiteiten worden georganiseerd (lessen/toernooien/competitie
e.d.), waarbij er een baan voor recreanten wordt vrijgehouden geldt deze
bepaling niet. Op die momenten mogen jeugdspelers na 19.00 uur niet meer
reserveren. Op de tennisbaan dient men tenniskleding/trainingspak en tennisschoenen
te dragen.

Introductie:
Ieder lid mag maximaal 5 keer per jaar een niet-lid
introduceren. Daartoe dient vooraf een introductielabel te worden gekocht,
kosten € 5,=
per dag. Senioren kunnen deze kopen bij Geert Rutten, Mr. Pontenstraat 11 of in het clubhuis.
In gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet of waarin onduidelijkheden
bestaan, beslist het bestuur.
Wees sportief ….. handel naar dit reglement of in
de geest van dit reglement !!

Het Bestuur
T.V.Leuth