Vrijwilligersavond 2013


Beste leden en/of vrijwilligers van TV Leuth,

Het jaar is bijna weer voorbij en evenzo onze competities, toernooien en trainingen.

Met alleen onze eigen tennisoutfit, -racket en -ballen, zouden we niet “ver” zijn gekomen.

Om zo optimaal mogelijk te kunnen genieten van een sport en daarnaast op het gewenste niveau te kunnen sporten, is een goede accommodatie en de inspanning van vrijwilligers ook noodzakelijk.

De afgelopen twee jaren hebben zich in en om Leuth dan ook weer vele personen ingezet voor onze vereniging. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de verschillende commissieleden, maar ook de oproepbare vrijwilligers voor het speelklaar maken en houden van onze accommodatie.

Wat is nu een ‘vrijwilliger’?

Een vrijwilliger verricht “werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving“. In de praktijk blijkt het lastig de grenzen aan te geven tussen ‘vrijwilligerswerk’ en verwachte verplichtingen van een lid van de vereniging.

Daarnaast zijn vrijwilligers soms net als sterren, je ziet ze niet (altijd) maar je weet dat ze er zijn.

Vanuit het bestuur hebben wij daarom besloten deze uitnodiging naar al onze leden te versturen en eenieder voor de komende vrijwilligersavond uit te nodigen die de afgelopen twee jaar iets meer voor onze vereniging heeft gedaan, dan het voldoen van de contributie (wat ook niet onbelangrijk is, uiteraard!).

Deze vrijwilligersavond vindt plaats op vrijdagavond 22 november 2013 vanaf 20.30uur in onze kantine.

Verzoek

In verband met inkopen van enkele warme/koude hapjes tijdens het nuttigen van de (door de vereniging – gratis – aangeboden) drankjes, vernemen wij graag of je er (al dan niet met partner) ook bij bent. Daarom verzoeken wij je vóór 19 november a.s. aan Astrid van Baal (a.vanbaal@ghw.nl) of Sandra Brandwijk (sand.rina@live.nl) door te geven of je er wel/niet bij bent. Let op! De hapjes zullen mogelijk voor een ‘gemiddeld’ persoon níet dekkend zijn als avondmaal!

Zijn er vragen en/of opmerkingen over deze komende vrijwilligersavond, neem dan gerust even contact op met Astrid of Sandra.

Als bestuur verwelkomen wij jullie graag vrijdag de 22e november a.s.!!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur